Arbejdsmiljø og sikkerhed

Ansvaret for arbejdsmiljø og sikkerhed på en byggeplads ligger hos bygherre og bliver i praksis varetaget af en arbejdsmiljøkoordinator ansat hos entreprenøren. Imidlertid ønsker Danica Ejendomme som bygherre ekstra fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på deres byggepladser. Derfor har de taget initiativ til udviklingen af konceptet "Det tredje øje", der benyttes på Kanalvej såvel som på alle Danica Ejendommes andre byggepladser.

Konceptet går ud på, at en arbejdsmiljøspecialist fra en virksomhed, der ellers ikke er part i byggeprojektet, agerer sparringspartner for arbejdsmiljøkoordinatoren på byggepladsen og kommer med anbefalinger til, hvor niveauet for arbejdsmiljø og sikkerhed kan styrkes endnu mere. "Det tredje øje" betyder også, at Danica Ejendomme har en arbejdsmiljøspecialist, som kan følge byggeriet gennem alle faseskift, hvor der ofte også sker et skift af entreprenør. På den måde undgår man, at vigtig viden går tabt i forbindelse med faseskift. 

Det er målet med "Det tredje øje", at indsatsen medfører bedre trivsel og sikkerhed for medarbejderne på byggepladsen. En vigtig sideeffekt er, at fokus på støj, støv og fysisk indretning af byggeplads og adgangsveje også gavner byggepladsens naboer.

Løbende udmøntes "Det tredje øje" i mindre kampagner, som f.eks. "0 ulykker" i efteråret 2016, der skulle motivere medarbejderne til at tænke i en sikker hverdag og styrke dialogen på tværs af faggrupper. Kampagnen blev godt modtaget af alle på byggepladsen, og resultatet var 8 måneder uden en eneste ulykke på Kanalvej. I foråret 2017 kører en kampagne med fokus på støj og hørelse, og senere på året følger en kampagne om at undgå støv, hvilket er særlig relevant i forbindelse med installationer og overfladebehandling af vægge, gulve og lofter indvendigt i bygningerne.