Byggeproces

Byggeprocessen på Kanalvej startede i sommeren 2013 og løber frem til midten af 2018. Der er stort fokus på, at denne tidsplan på fem år holder, så anlægsarbejdet ikke påvirker naboerne mere end højst nødvendigt, og så Lyngby hurtigst muligt kan få glæde af den nye bydel.

Første etape: Nyt domicil til Microsoft

Først blev grunden tættest på Klampenborgvej gjort klar til byggeriet af Microsofts nye danske domicil. Denne klargøring blev udført af Züblin, som færdiggjorde deres del af byggeprojektet ved udgangen af 2013. Derpå blev der etableret p-kælder af Hoffmann, som også stod for opførelse af bygningens ydre. Dette fandt sted i det første halve år af 2014. 

Fra midten af 2014 til efteråret 2015 gjorde Hoffmann domicilet færdigt indvendigt. Samtidigt blev udearealerne etableret. Det betød, at Microsoft kunne flytte ind i deres nye lokaler i oktober 2015.

Anden etape: Boliger og forretninger

Anlægsarbejdet på den øvrige del af Kanalvejsgrunden blev sat i gang i sommeren 2015. Her skal der etableres tre bygninger, som blandt andet kommer til at rumme boliger og forretninger.

Første skridt bestod i, at entreprenøren Züblin etablerede en spunsvæg uden om hele byggegruben, som blev gravet ud i slutningen af 2015 og i starten af 2016. 

Spunsvæggen for både første og anden etape blev etableret med den mest skånsomme metode, der findes, nemlig med en kæmpe grab (greifer). Modsat vibrering og ramning af spuns medfører grabben ingen støj- og vibrationsgener for naboerne. Det skyldes, at grabben blot graver en rende, som fyldes op med en blanding af ler, vand og cement, indtil spunspladerne stille og roligt sænkes ned. Denne lille film viser, hvordan det så ud, da grabben var i aktion på Kanalvej. 

I sommeren 2016 overtog KPC entreprenøropgaven. Nu handler det om at etablere de tre bygninger til boliger, forretninger og p-kælder i 2 niveauer. Kanalvejsboligerne omfatter ca. 16.000 m² bolig og 5.000 m² erhverv, mens p-kælderen vil kunne rumme 700-800 køretøjer. 

Byggeprocessens milepæle: