Støj og trafik

Byggeriet af de 40.000 etagemeter på Kanalvej kan ikke undgå at støje, men der bliver taget forholdsregler for at forebygge støjgener i området.

Først og fremmest anvendes der såkaldte afskærende slidsevægge, når der graves, i stedet for nedramning af spuns. Det er den mest skånsomme byggemetode, da den ikke giver anledning til generende vibrationer og generelt støjer mindre. Derudover opstilles støjskærme omkring støjkilder som eksempelvis generatorer, der giver strøm til arbejderne på byggepladsen. På den måde dæmpes støjen for nærmeste naboer.

Støjende arbejde på pladsen foregår mandag-fredag mellem kl. 07.00 - 18.00 og på lørdage mellem kl. 07.00 - 14.00.

Byggeriet betyder ændrede forhold for biler, cyklister og fodgængere i området. Bl.a. er selve Kanalvej blevet lukket for gennemkørsel for alle trafikanter under byggeriet. Du kan se her hvordan.