Vision

Visionen for området omkring Kanalvej er at skabe et mangfoldigt byliv med en blanding af butikker, virksomheder, kulturelle tilbud, cafeer og boliger. Området lægger med den historiske Fæstningskanal og grønne beplantning op til, at Kanalvej kan blive et mødested for alle byens borgere og besøgende.

Microsofts nye hovedsæde, lejligheder samt en bedre fysisk forbindelse til universitetscampus på DTU vil desuden understøtte kommunens vision om Kongens Lyngby som en konkurrencedygtig vidensby.

Det arkitektoniske greb

Fra Kanalvej stiger terrænet svagt op mod Lokalbanen. Niveauforskellen gav Henning Larsen Architects inspiration til at forme bygningerne som store tunge sten – monolitter. Stemningen fra et klippelandskab går igen i materialevalget, hvor forskudte betonelementer skaber lodrette delinger i facaden som i et stenbrud. Den rå beton vil blive blødt op med træbeklædning langs stueetagen og omkring altanerne.

Torvet som områdets hjerte

For at understøtte visionen om et levende og spændende bykvarter er bygningerne åbne i gadeplan, så der bliver sammenhæng mellem byliv og de indendørs aktiviteter. 

Når alle fire bygninger er bygget, vil de bue svagt og skabe plads til et lille torv foran det hus, som kaldes bygning 3 på illustrationen. Pladsen indrettes med grønne felter og gode muligheder for at sidde, og det er tanken, at det skal bruges til fleksible events som f.eks. sommerbio og loppemarkeder. Her mødes både strøggæster og folk, der enten bor eller arbejder på Kanalvej.

Fra det livlige torv er der adgang til grønne og frodige gårdrum midt i bygning 1 og 5. Legepladser til børnene og rolige omgivelser til morgenkaffen for både beboere og virksomhedernes medarbejdere giver liv og hygge.

Fem fingerforbindelser

Som fingre på en hånd er det visionen, at fem passager lægger sig fra Kanalvej og op gennem bebyggelsen. Her skal de danne naturlige forbindelser fra Lyngby Storcenter til Lokalbanen, naboerne mod øst og DTU. På sigt vil dette være med til at samle byen – ikke mindst, når kommunen realiserer sin vision om at skabe mere liv i det fredede grønne område med Fæstningskanalen ved Lyngby Storcenter.